Viktig melding

Aktuelt

 • 23.04.2019

  Åpen dag på kulturskolen

  Lørdag 27. april inviterer Nome kulturskole til åpen dag i Gamlebanken i Lunde for alle som er nysgjerrig på kulturskolens mange aktiviteter.
  Du kan prøve ulike instrumenter, danse, skrive, tegne, lytte og oppleve.
 • 05.04.2019

  Nedgravde oljetanker

     Fra 1. januar 2020 inntrer forbudet mot bruk av mineralolje (fossil olje og parafin) til oppvarming av boliger. Biobrensel og bioparafin vil fremdeles være lovlig å bruke. For å fortsatt kunne bruke oljetanken etter 2020 må tanken tømmes for mineralolje, skylles og kontrolleres.

  Gamle olje-/parafintanker representerer en betydelig forurensingsrisiko, og større tanker (over 3200 liter) som permanent tas ut av drift skal tømmes og graves opp. Kommunen anbefaler også at mindre tanker graves opp og fjernes.
 • 01.04.2019

  Innkomne listeforslag til kommunevalget 2019


   Nome kommune har mottatt 8 listeforslag til årets kommunevalg. 
 • 27.03.2019

  Innspill til bredbåndsutbygging i Nome


  Telemark fylke skal fordele ca. 6 mill. til utbygging av bredbånd i Telemark i 2019. Nome kommune vil søke om tilskudd nå i juni. Vi inviterer derfor alle som går inn under kriteriene under til å gi en høringsuttale innen 25. april 2019. Innspill fra innbyggerne gjør at kommunen vil kunne lage en mer utfyllende søknad.
 • 26.03.2019

  BRANNØVELSE - torsdag 28. mars fra kl. 1200  Bygningene på Teksle, Brennebuvegen G.nr 16  B.nr 1 i Nome kommune kommune skal rives, og brannvesenet ønsker å benytte anledningen til å gjennomføre realistiske øvelser for sine mannskaper. Øvelsen vil ende opp med at bygningene brennes ned.

Kunngjøringer og høringer