Publisert 27.06.2019

Nome kommunes kulturminneplan med vedlegg legges ut på 3.gangs høring. 

Frist for innspill og innsigelser settes til 12. august 2019.

Innspill sendes til postmottak@nome.kommune.no, eller sendes Nome kommune,Ringsevja 30, 3830 Ulefoss. Innspill merkes med kulturminneplan.

Publisert 27.06.2019

Kommunedelplan for kultur, fritid og frivillighet, og Nome kommunes frivillighetsmelding, er lagt ut på høring. Høringsfrist for innspill og innsigelser er satt til 12. august. 
Høringsinnspill sendes til postmottak@nome.kommune.no, eller sendes Nome kommune, Ringevja 30, 3830 Ulefoss. Innspill merkes med kommunedelplan for kultur, fritid og frivillighet og/eller frivillighetsmelding

Publisert 26.04.2019

Kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2030 er lagt ut på høring. Innspillsfrist 20.mai. 

Innspill sendes postmottak@nome.kommune.no, eller i post til Nome kommune, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss. Innspill merkes med Samfunnsdelen