Beredskapsavdeling

Formålet med tjenesten

Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste er et samarbeid mellom kommunene Bø, Nome og Sauherad om brannvernet i Midt-Telemark. Beredskapsstyrken i Midt-Telemark består av 40 mannskaper fordelt på 4 brannstasjoner. Brannstasjonene ligger i Lunde, Ulefoss, Bø og Gvarv. Det er til enhver tid 1 utrykningsleder på vakt i tettstedene Bø, Gvarv, Ulefoss og Lunde. I tillegg er det overordnet vakt for Midt-Telemark. Overordnet vakt er fungerende brannsjef. Formålet med tjenesten er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig gods og andre akutte ulykker.

 

Hvem får tjenesten?

Alle.

 

Hva omfatter tjenesten?

Brann- og beredskapstjenesten tilbyr hjelp til befolkningen 24 timer i døgnet og omfatter:

1. Brann og redningsoppdrag i hele Midt-Telemark.

2. Første-innsats ved akutt forurensning.

3. Nedbrenning av hus dersom det egner seg til brannøvelse.

4. Bistand i akutte ulykkessituasjoner til nabokommunene.

 

Hvordan få tjenesten?

Ved bruk av nødnummer 110.

Ønskes det kontakt med vakthavende brannsjef: tlf.35 94 63 65

 

Lovhjemmel

Brann- og eksplosjonsvernloven av 14.06.2002 nr. 20.

 

For ytterligere informasjon kontakt

Midt-Telemark Brann- og Redning Tlf. 35 94 62 00