Kommuneplanens samfunnsdel lagt ut på høring

Kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2030 er lagt ut på høring. Innspillsfrist 20.mai. 

Innspill sendes postmottak@nome.kommune.no, eller i post til Nome kommune, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss. Innspill merkes med Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2030 1. utkast ute på høring