Kommunedelplan for kultur, fritid og frivillighet, og Nome kommunes frivillighetsmelding lagt ut på høring. Høringsfrist 12. august

Kommunedelplan for kultur, fritid og frivillighet, og Nome kommunes frivillighetsmelding, er lagt ut på høring. Høringsfrist for innspill og innsigelser er satt til 12. august. 
Høringsinnspill sendes til postmottak@nome.kommune.no, eller sendes Nome kommune, Ringevja 30, 3830 Ulefoss. Innspill merkes med kommunedelplan for kultur, fritid og frivillighet og/eller frivillighetsmelding

Kommunedelplan for kultur, fritid og frivillighet (PDF, 9 MB)

Vedlegg til kommunedelplan for kultur, fritid og frivillighet (PDF, 768 kB)

Nome kommunes frivillighetsmelding (PDF, 2 MB)

Vedlegg til frivillighetsmelding (PDF, 745 kB)